By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Terengganu, Malaysia
 • Service Construction
   
   
Image ALT

Pengenalan iGQA

iGQA merupakan singkatan daripada ...
Image ALT

Siapa Kami?

iGQA terdiri daripada tujuh ahli penyelidik yang diketuai oleh ...
Image ALT

Nahu dan Infografik

Pembelajaran Nahu Arab pada zaman kini memerlukan ...

TOPIK

VIDEO

LATIHAN INTERAKTIF

PENGGUNA

Modul iGQA

JENIS INFOGRAFIK

Image ALT

Infografik Statik

Modul ini dipersembahkan dalam bentuk infografik bersifat statik, iaitu tidak bergerak. Modul ini hadir dalam bentuk buku elektronik.
Image ALT

Infografik Beranimasi

Modul ini dipersembahkan dalam bentuk video beranimasi. Kandungan modul statik digerakkan dan dimasukkan suara latar, audio muzik dan efek bunyi.
Image ALT

Infografik Interaktif

Modul ini merupakan maklumat infografik yang bersifat interaktif, iaitu maklumat yang diperoleh daripada laman web interaktif ini sendiri.

KUMPULAN PENYELIDIK

Dr. Mohd Fauzi

Dr. Mohd Fauzi

Ketua
Dr. Zulazhan

Dr. Zulazhan

UniSZA
Prof. Dr. Sabri

Prof. Dr. Sabri

UIAM

TESTIMONI

 • Wan Hafizudin

  Pelajar
  "Satu laman web yang sangat membantu dan memudahkan baik kepada guru mahupun pelajar kerana perkongsian ilmu sintaksis melalui infografik sangat interaktif dan efektif."
 • Build Beautiful Websites

  Afeef Syakir

  Pelajar
  "Infografik ini amat membantu pelajar dan guru dalam proses PdP. Infografik ini juga mempraktikkan Pembelajaran Abad ke-21 atau PAK-21, iaitu melahirkan pelajar yang kreatif dan tidak terhad kepada pembelajaran melalui buku sahaja. Ini selari dengan perkembangan era baharu yang kian membangun dengan pesat."
 • Build Beautiful Websites

  Adila

  Pelajar
  "Infografik yang disediakan amat menarik. Infografik seperti ini memudahkan para pengajar dan pelajar khususnya dalam proses pembelajaran yang jauh lebih efektif kerana isi yang disediakan dalam infografik ini lengkap serta boleh difahami dengan baik walaupun ringkas."
 • Build Beautiful Websites

  Nazmi Azran

  Pelajar
  "Kaedah pembelajaran secara interaktif ini mampu menarik minat pelajar untuk mendalami ilmu nahu dan sorof, lebih-lebih lagi bagi kami yang tidak mampu mencari isi-isi penting dalam kitab bahasa Arab."